lördag 31 december 2016

Årskrönika 2016

Då var det dags för årskrönikan över 2016. Jag sammanfattar ett ytterst produktivt år som har gått i kreativiteten och den offentliga förvaltningens tecken. Det här kommer bli ett långt inlägg, men nu kör vi!

I slutet av 2015 tryckte jag äntligen upp mitt familjespel DinoFajten i begränsade 200 exemplar och i samma veva kom jag till final i den prestigefyllda innovationstävlingen (för kreativa näringar) The Brewhouse Award. I samband med det blev det tydligt för mig att DinoFajten behövde en egen hemsida så jag byggde upp dinofajten.com där man kan följa arbetet med det spelet separat. En ny Expansion släpptes lagom till julhandeln och bestod av en kortlek med 52 kort som gav spelet ett större djup och mer strategisk spelupplevelse. Jag är helt överväldigad över hur väl spelet har tagits emot av de som har köpt det och detta har sporrat mig att gå vidare med spelutvecklandet. Grundspelet är snart slut i lager och tankarna om ett större, och mer påkostat, upptryck med målet att nå butikshyllorna börjar kännas uppnåeligt.Under 2016 registrerade jag även namnet Vildhallon på min enskilda firma. Sedan starten 2011 har denna bara hetat Firma Mattias Dristig i Skatteverkets ögon, men nu samlas alltså alla mina kreativa infall under ett märke. I samband med namnregistreringen blev det viktigt att skapa en hemsida separat för företaget. Den hemsidan hittar man alltså här: www.vildhallon.com Då detta även är skivbolaget för bandet Dristig & Drabanterna, så kommer även nyheter om bandet postas där framöver (ja, vi har en ny skiva på gång som planeras släppas i början av 2017 om allt går vägen..).Under året har jag suttit med i två paneler om spelutveckling, medverkat på olika spelkonvent och även blivit omnämnd i Varbergsposten. Det är väl framförallt inom spelutveckling, föreläsningar och arbetet med bandet som jag kommer lägga mitt fokus i framtiden.


Året har även inneburit att jag har sparkat liv i min linkedin-sida som jag ser som en mer yrkesinriktad sida av mig själv. Jag är grymt tacksam över alla fina rekommendationer som arbetskamrater och samarbetsparter har lämnat om mig där. Då jag är arbetssökande from 2 januari så kommer de där orden behövas i jakten på ett nytt arbete. Igen: Stort tack för alla fina ord!I somras åkte jag och Kärleken till Dubrovnik och jag blev helt förälskad i staden! Rekommenderar alla ett besök till denna Kroatiska pärla!I januari 2016 började jag också på ett vikariat i Region Halland som Utvecklingsledare inom området Social Hållbarhet (framförallt frågor som rörde Skolutveckling och Vuxenutbildning, men mer om det senare i denna text). Det kändes ytterst roligt att fortsätta med att arbeta med regionala frågor, även om det inte var inom kulturområdet. Jag gjorde ganska mycket inom ramarna för min anställning och då folk har undrat "vad gör du egentligen på jobbet", så tar jag här tillfället i akt och berättar det nu:

Allt regionalt arbete i Halland utgår från Tillväxtstrategin. Detta politiskt beslutade dokument var min bibel under ett helt år. Social Hållbarhet ringar i princip in allt jag tror på när det gäller de mer mjuka värdena inom offentlig förvaltning. Att jobba på den regionala avdelningen Social Hållbarhet, tillsammans med ytterst trevliga kollegor, var därför helt underbart!Då vikariatet innebar att medverka till den regionala skolutvecklingen i Halland, i samverkan med högskola, politiker och de halländska kommunerna så satt jag en tid med i Samrådet i RUC (Regionalt utvecklingscentrum) som är Högskolan i Halmstads plattform för den regionala skolutvecklingen och samverkan med akademin. I RUC (Samrådet) sitter även de kommunala skolutvecklarna och frågor som diskuteras är samverkan inom fältet.

Som regional tjänsteperson var jag också ansvarig för att sammankalla regionens skolpolitiker och kommunernas gymnasiechefer och agera som sekreterare på möten. Denna roll regleras mer ingående i ett Samverkansavtal mellan de halländska kommunerna och Region Halland.

Skolutvecklingsvikariatet innebar också att sitta med i olika grupper av mer nätverksinriktad art. En av dessa grupper var nätverket RegEnt (Regionalt Entrepenörsskap  i Skolan) som består av kommunala tjänstepersoner (samt Högskolan i Halmstad) som håller i kontakten mellan Skola/Arbetsliv. Jag upptäckte att det här nätverket, i mångt och mycket, rörde sig precis i mitten av alla mina arbetsfält på regional nivå och kontakterna med nätverket var en stor anledning till att jag lärde känna de halländska kommunerna så väl och på så kort tid.

Min avdelning Social Hållbarhet fick även överta kontakten med föreningen Ung Företagsamhet Halland (UF) från den regionala näringslivsavdelningen under året, och jag blev tjänstepersonen som höll i det samarbetet. Helt plötsligt gick jag på UF-mässa, träffade unga entreprenörer och var "projektexpert" i en innovationstävling för gymnasieelever i Varberg. Riktigt kul!

Teknikcollege Halland var också en spännande bekantskap under året och jag satt med i den regionala styrgruppen för Region Hallands räkning tillsammans med kommunala företrädare, IF Metall och personer från olika teknikföretag i Halland. TCs arbete är ytterst viktigt för att säkra framtida kompetensförsörjning inom teknikområdet, men även en viktig kraft för att motverka könsstereotypa yrkesval och sunkiga värderingar inom delar av industrin.

Mitt arbete med TC kräver nästan ett separat blogginlägg, men jag är ytterst stolt över att ha varit en stor bidragande orsak till att TC Halland nu är på väg att hitta en ny hållbar finansieringsmodell och över att ha kunnat lotsa TC inom den offentliga strukturen som, i ärlighetens namn, inte är den lättaste.
Inom ramarna för den regionala kompetensförsörjningen i Halland har jag dragit mitt strå till stacken genom att bla samverka med RegEnt, Högskolan i Halmstad, Länsstyrelsen i Halland, Arbetsförmedlingen och Skolverket kring den nationella satsningen Utbildningspaket Skola/Arbetsliv. Riktigt roligt att skapa en projektgrupp där slutresultatet syftar till att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar. Även roligt att arbeta närmare en sådan tung samverkanspart som Skolverket. Det grämer mig lite att jag inte kommer medverka på den avslutade konferensen som vi har planerat tillsammans.När jag ändå är inne på det där med att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar så fick Halland även ESF-medel (6 miljoner) för att arbeta med det under 2017. Projektet går under namnet GPS Halland och att vara med i processen att ta fram en regional EU-ansökan var ytterst lärorikt!

Då jag brinner för jämställdhet och intersektionalitet så blev jag ytterst hedrad över att, som enda man, få sitta med i den regionala arbetsgruppen som hade till syfte att ta fram en regional ansökan (tillsammans med Länsstyrelsen i Halland) om Regional jämställdhet till Tillväxtverket. Ansökan gick igenom och kommer innebära mycket bra för Halland framöver. Vi pratar intersektionalitet-säkring av samtliga regionala projektmedel och en total genomlysning av det jämställda regionala Tillväxtarbetet! Ytterst spännande arbete som jag nu kommer följa på håll med stort intresse.

En annan rolig sak var att medverka i processen kring den regionala utlysningen av projektmedel kring inkludering, jämställdhet och/eller kompetensförsörjning. Hela 59 ansökningar kom in som innebar ett febrilt arbete för att bedöma de bästa projekten i en process som tog stora delar av personalstyrkan på regionkontoret i anspråk. Riktigt roligt att arbeta agilt över verksamhetsområdena och på så sätt även ta tillvara olika tjänstepersoners expertkunskaper inom skilda områden. Den halländska politiken tog sedan de slutgiltiga besluten av tilldelning av projektmedel.Förutom att göra allt ovanstående så var jag handläggare för ett antal projekt, träffade SYV-are, ordnade möten, fixade en föreläsning om NPF, high-fivade en regional vårdchef, styrde upp bönor till lunchsalladen (jupp, satt med i ett matråd och tjôtade), gick på konferenser, skrev mötesanteckningar och blev polare med diariet.

Veckorna innan jag gick på julledighet (och med det avslutade mitt vikariat) så drev jag och en kollega på för att få upp Barnkonventionen som regional fråga i Halland under 2017. Det ska bli spännande att se vart det landar framöver och om politiken i Halland ser det som viktigt.

Men mitt huvuduppdrag under året var ändå att få till ett nytt regionalt samverkansavtal när det gäller Vuxenutbildningen. I det arbetet gick jag in som ett helt tomt blad och jag är stolt över hur långt vi kom under ett år. Resultatet blev ett utkast på sju sidor som har genomgått en process under hela året. Grämer mig mest över att jag inte kommer träffa "mina" vuxenutbildningsrektorer mer, och minns våra återkommande möten med stor värme. I samband med frågorna kring vuxenutbildningen i Halland så anordnade jag även två regionala dialoger tillsammans med Skolverket där kommunernas tjänstepersoner och politiker medverkade.

Framtiden då?

Jo, skulle det inte varit så att jag är redigt trött på att åka tåg (efter totalt 3.5 år om man även räknar in tiden i Dalarna), så skulle jag nog kunna tänkt mig vara kvar på Region Halland. Men jag känner att jag måste landa i Göteborg ett tag.

Den 2 januari stegar jag återigen in på AF Kultur och kommer därefter söka tjänster som passar min kompetens och min arbetserfarenhet. Jag vet inte riktigt vart jag landar i det, men det regionala spåret har trots allt gett mersmak. Sedan var det ju den där biten om att faktiskt ta steget och bli verksamhetschef över ett område - ett kommunalt projektkontor eller något inom kultur- och fritid..? Vem vet? Jag håller det relativt öppet.

Under tiden hittar ni mig i Göteborg, filande på mitt lilla brädspelsimperium och arbetet med det egna företaget Vildhallon.

Så med det sagt; ta hand om varandra därute och kom-ihåg att Solidaritet är det vackraste ordet som finns och att digitaliseringen redan är här..

Gott nytt år!

torsdag 14 januari 2016

Slutrapport Kultur Hjärta Skola

Så då var den klar - slutrapporten angående Kultur Hjärta Skola som jag var projektledare för i Dalarna 2013 - 2015.

Rapporten innehåller mycket matnyttigt när det gäller kommunal och regional implementering av strukturer kring barns och ungas reella inflytande över kulturområdet. Jag är inte främmande att hålla föreläsningar i ämnet framöver om någon kommun eller organisation är intresserad.

Trevlig läsning.

Rapporten finns på Scribd men går även att läsa via Kultur Hjärta Skolas blogg. 


SAMMANFATTNING

Kultur Hjärta Skola har varit ett regionalt treparts-projekt mellan Landstinget Dalarna, Riksteatern och Riksteatern Dalarna 2013 - 2015. Projektet har rört sig i skärningspunkterna mellan Kultur och Skola och har haft barns och ungas rätt till reellt inflytande över kulturområdet som fokus.

Under projekttiden har nio kommuner infört en struktur kring Elevkulturombud (EKO) för att garantera barns och ungas reella inflytande och delaktighet över Kulturområdet i Dalarna.

På regional nivå säkras strukturen via Landstinget Dalarna (Kultur- och Bildningsförvaltningen), via intentionsavtal mellan den regionala nivån och kommunerna samt skrivelser i Landstinget Dalarnas Kultur- och Bildningsplan 2016 - 2018. EKO-strukturen blir permanent framöver i Dalarna.

Totalt ca 110 Elevkulturombud (EKO) i åldrarna åk 2 - gymnasiet är utsedda i kommunerna och dessa ges inflytande över det kommunala och regionala kulturutbudet. På kommunal nivå ansvarar utsedda EKO-samordnare över strukturen och på regional nivå ansvarar regional tjänsteman på kultur- och bildningsförvaltningen med stöd av länskulturnätverket Ung Kultur Dalarna (UKD).

Projektet har i samverkan med Dalateatern och de två kommunerna Malung-Sälen och Älvdalen genomfört Dramatik i Grundskolan (DIG) under 2014. Kopplat till arbetet med DIG har en högskolekurs tillsammans med Högskolan Dalarna tagits fram men inte genomförts pga. studenters osäkerhet kring kursens upplägg gällande en distanskurs med obligatoriska träffar på campus.

Två Delaktighetskonferenser, en föreningsmässa och ytterligare kvällsföreläsningar är genomförda under projekttiden. Så även arrangörsutbildningar för barn och unga samt utbildningsinsatser i kulturbegrepp, inflytande och delaktighet.

Mycket av Kultur Hjärta Skolas insatser har skett i samverkan med Dalarnas kommuner, länskulturnätverket UKD, föreningar, studieförbund och Riksteatern Dalarnas teaterföreningar.
Träffar för erfarenhetsutbyte mellan Dalarnas kommuner om barns och ungas rätt till inflytande över kulturområdet är genomförda.

En blogg med goda exempel, från olika delar av landet, på barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet har uppdaterats löpande under projekttiden. Ett antal folkbildande filmer om projektet är producerade för vidare spridning. http://skolscenen-kulturhjartaskola.riksteatern.se/

Kultur Hjärta Skola har uppnått en stor medial genomslagkraft, framförallt på regionalt plan via radio och tidningsartiklar, men även nationellt via positiva omnämnanden av SKL och Statens Kulturråd.

Kultur Hjärta Skola har i stort uppnått samtliga projektmål och lagt grunden för ett fortsatt gott arbete när det gäller barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande över kulturområdet i Dalarna.

 

onsdag 6 januari 2016

DinoFajten: Släppfest + Turnering den 6 februari 2016
Den 6 februari kl 12.00 - 16.00 kör jag den officiella släppfesten för DinoFajten på Spelets Hus i Majorna (Djurgårdsgatan 40). 

Förutom att höra mig berätta lite om spelet och vägen fram till den färdiga produkten så kommer även en turnering i DinoFajten hållas där vinnarna får lite priser. Platserna till turneringen är begränsade så föranmälan till denna görs med fördel via eventet på Facebook. 

Enkel fika kommer finnas på plats till självkostnadspris och man kommer även kunna köpa ett numrerat exemplar av DinoFajten väl på plats.

Vi ses!

Ps. Vill man beställa ett spel så gör man det lättast genom att skicka ett mail till mig på dristig[at]hotmail.com Ett spel kostar 250 kr + ev frakt (kan även hämtas upp i Majorna, Göteborg).

torsdag 31 december 2015

Årskrönika 2015

Det börjar bli dags att summera det gångna året och jag inser att det är mer än så som måste summeras - det är inte ett år utan mer en epok.

Jag har landat i Göteborg nu och börjar känna av en viss Saknad. Det där med 2.5 år i Dalarna förändrade mig i grunden. Efter 2.5 år skapas vänskapsband och man börjar få en viss tillhörighet med platsen man befinner sig på. En stor del av mitt hjärta finns alltså kvar i Dalarna men det är grymt skönt att ha kommit hem till Kärleken igen. Och att slippa veckopendlingen som verkligen tärde på mig det där sista halvåret.

Jag är inte samma person nu som jag var när jag första gången steg av på perrongen i Falun i april 2013. Då var jag tydligt märkt av ofrivillig arbetslöshet, politisk kamp och begynnande bitterhet. Jag var nere för räkning och i luften låg en stickande doft av brända broar, brända kartor och brända skepp. När jag ser tillbaks på våren 2013 minns jag den helande kraft det innebar att skrota runt helt ensam bland skog och fält ute i undersköna byn Danholn och lyssna på Lundell och Euskefeurat. Jag behövde det året därute för att samla ihop tankarna och hitta något slags inre lugn igen. Flytten in till Falun 2014 gjorde även att jag kom närmare mina nyvunna vänner. Åhh, vad jag saknar er ibland!
Jag är grymt tacksam över att fått möjlighet att hitta ett helt nytt sammanhang där människor har tagit emot mig med öppna armar och trott på min förmåga att skapa varaktiga resultat. Sånt stärker självkänslan. Jag behövde det så väl under hela perioden i Dalarna. Tack för det!

De 2.5 åren har gått väldigt fort och jag är ytterst stolt över det resultat som projektet Kultur Hjärta Skola har uppnått. En projektrapport är skriven och ska genomgå lite grafisk bearbetning innan den blir offentlig inom kort.Under 2015 började jag prioritera min egna tid lite mer. Federationen las ner då jag inte hade tid med föreningen längre. Att ge ut fanzinet var kul men aningen trögjobbat där i slutet. Det där med att gå på möten i Göteborg när man sitter på ett tåg två dagar i veckan... tja... det går helt enkelt fetbort. Kraften i föreningen hade också gått ur. För att orka med alla resor till Dalarna så prioriterade jag alltså att repa med Dristig & Drabanterna och att vara med min flickvän.Jag är sjukt glad över att Dristig & Drabanterna nu börjar få en riktigt stabil sättning i form av tillskott av Micke "Turbo" Dahlvid och Erik Nyberg. Live-mässigt börjar det låta riktigt svängigt. En ny EP håller på att spelas in som släpps under 2016. Damn, vad jag är sugen på att färdigställa den plattan som har spelats in under spridda helger när jag har varit hemma i Göteborg.Hela resan med DinoFajten är också ytterst rolig. Äntligen är spelet upptryckt i en begränsad upplaga på 200 ex och försäljningen har börjat ta fart. Att bränna av en CrowdCulture-kampanj, producera spelet, komma till final i prestigefulla The Brewhouse Award och ges möjligheten att stå och sälja spelet på NK i julhandeln, allt inom loppet av fyra månader, bör ses som en smärre bedrift som inte skulle lyckats utan Andreas Kjellanders grafiska slit. Responsen på spelet har också varit sjukt positiv vilket sporrar mig ytterligare i tankarna att ta fram en expansion framöver. Jag får återkomma om det. I väntan på hemsidan så finns DinoFajten på Facebook. Ett spel kostar 250 kr + frakt. Säkra ditt numrerade exemplar innan de tar slut vettja.
Under 2016 planeras ett hemligt projekt med några vänner som jag ser mycket fram emot. Kan avslöja att det rör sig om ytterligare en efterlängtad kulturprodukt som kommer se dagens ljus under året. Om allt går vägen.Min arbetslöshetsperiod blev inte heller särskilt långvarig den här gången och jag fortsätter min resa som regional tjänsteman framöver. Den 18 januari börjar jag på ett vikariat på Region Halland. I arbetsuppgifterna ligger bl a att stötta Hallands sex kommuner när det gäller skolutveckling. Jag ser mycket fram mot dessa nya arbetsuppgifter som innebär att mina erfarenheter från arbetet i Dalarna kommer väl till pass.

Och med det sagt.

Jag ser verkligen fram mot 2016.

tisdag 8 december 2015

DinoFajten nu upptryckt!

Äntligen är DinoFajten upptryckt i hela 200 exemplar! Resan har varit spännande och ytterst lärorik. Helt underbart att projektet äntligen är genomfört och att slutprodukten är så (om jag får säga det själv) snygg och professionell utformad. Jag är mycket tacksam över Feni Hagman och Måns Smuts Svensons illustrationer som gör spelet vackert att bara titta på. Stort tack även till Andreas Kjellander som har slitit med det grafiska arbetet och varit ett välbehövligt bollplank i hela produktionsprocessen.

CrowdCulture-kampanjen gjorde så att ett antal spel förbeställdes, vilket har varit välbehövligt då min egna ekonomi är aningen svajig i dagsläget.

Att även vara ett av finalbidragen i prestigefulla innovationstävlingen The Brewhouse Award har också varit grymt smickrande. Det är sådan uppskattning som gör att en vill fortsätta vara kreativ.

Varje enskilt spel är nu även inplastat och framöver kommer jag uppvakta affärer i Göteborg som kan sälja dyrgriparna.


Vad går spelet ut på?

I stort går spelet ut på att en ska besegra varandras Dino-flockar. Olika Dino tål olika mycket skada och har olika antal tärningar i attack. Besegrar man en av motståndarens Dino så får man dra ett Händelsekort. Dessa kort brukar ge en positiv effekt direkt, men vissa kan också sparas och användas närsomhelst. Turordningsreglerna skiljer sig åt från många andra spel då det blir din tur först efter att du har blivit anfallen. Turordningsreglerna och det faktum att kort kan sparas för att användas närsomhelst (även när det inte är din tur!) öppnar upp för olika strategier där såväl vuxna som barn kan bemästra spelet.

Ett spel består av:
28 Dinokort
44 Händelsekort
256 poängmarkörer
8 sidor regelhäfte


Gratis frakt fram till 15 december!

Så. Vill man beställa ett exemplar av DinoFajten så bör man göra det snarast. De numrerade spelen går verkligen åt i julhandeln. I väntan på hemsidan beställer en lättast genom att skicka mig ett mail dristig[at]hotmail.com så berättar jag mer. Varje spel kostar 250 kr och fram tills 15 december bjuder jag på frakten.

Läs mer om DinoFajten:
Facebook
CrowdCulture


DinoFajten - Innehåll

DinoFajten - Inplastat exemplar

DinoFajten - upptryckta och inplastade

DinoFajten - Förpackat


tisdag 17 november 2015

Arbetet med DinoFajten går framåt!

DinoFajten - kortexempel


Jag och Andreas Kjellander (grafisk design - Dorothea Media) har jobbat på som galningar för att få ut DinoFajten innan jul. Än så länge håller vi vår deadline.

200 ex av spelet ska finnas till försäljning framöver. Spelet består av fyra tärningar, 72 kort, fyra poängbrickor (totalt 256 poängmarkörer) och regler. Allt förpackat i en designad spelbox på 150 x 150 x 34 mm. Om vi hinner kommer varje spel även plastas in. 

Priset kommer ligga på 250 kr (ink moms) per spel då DinoFajten trycks upp i en begränsad upplaga och liknande upptryckta spel ligger i den prisklassen. 

Igår landade de upptryckta kortlekarna i Majorna och idag kom 800 lila tärningar fram. Spelbox och markörbrickor är även ivägskickade till upptryck och bör vara klara om två veckor. Efter det så är det bara reglerna kvar. Sen så...

En CrowdCulture-kampanj är också avklarad. Tack alla ni som stöttade den. Även om kampanjen är avklarad så kan en fortfarande förbeställa signerade exemplar via följande länk: http://www.crowdculture.se/se/projects/dinofajten. Gör gärna det då jag numera är "mellan två jobb" och behöver varje krona i väntan på nytt arbete eller Akassa. Om en förbeställer via CrowdCulture så bjuder jag även på frakten och signerar spelet. 

Folk har också undrat vad "Möt Konstruktören" egentligen innebär på ovanstående CrowdCulture-kampanj. Har jag blivit totalt galen? Tar jag numera betalt för att umgås med mina vänner? Svaret är såklart nej. Alternativet finns så att organisationer, spelföreningar, bibliotek osv lätt ska kunna bjuda in mig att hålla en föreläsning om hur spelet har växt fram och hur vägen mot upptryckt produkt har sett ut hittills.

DinoFajten har också ställt upp i tävlingen Brewhouse Award (i kategorin Öppen ansökan) så håll tummarna att vi kommer med till semifinal där så läggs grunderna för ett nytt spelföretag framöver. 

En hemsida är på gång (www.dinofajten.com), men än så länge får ni ger er till tåls och följa den löpande utvecklingen via sidan på Facebook: https://www.facebook.com/DinoFajten-1643812319226401

Så tveka inte. Säkra ditt exemplar av DinoFajten genom att lägga en förbeställning via http://www.crowdculture.se/se/projects/dinofajten

Sprid ordet!

Kartongdesign

200 st levererade kortlekar

Inplastad kortlek

72 kort

Grundupplägg Dinoflock

800 st tärningar

lördag 29 augusti 2015

DinoFajten har nu en sida på Facebook!

Äntligen! Nu har DinoFajten en sida på Facebook. In och gilla! Sprid ordet osv! https://www.facebook.com/pages/DinoFajten/1643812319226401

Folk som har följt mig ett tag vet ju att jag skapar brädspel på fritiden. Just nu har jag tre spelbara dummys som har speltestats ganska mycket de senaste åren: Baron, Artifakterna och DinoFajten. Speciellt DinoFajten ligger mig nära om hjärtat då det är ett spel som jag har tagits fram under en period då jag var verksamhetsledare för ett eftermiddagshem i Mölnlycke utanför Göteborg. Bakgrunden var att på ett lätt, och roligt sätt, skapa ett räknespel. De tankarna blev ganska snart sekundära och resulterade i ett spel med oanat strategiskt djup. Speciellt roligt var det att delar av barnen på eftermiddagshemmet kom med tips, råd och idéer till spelet och fungerade som en första speltestande grupp. Speldummyn som togs fram spelades även friskt av mig och vännerna på fredagskvällar när jag bodde i Bergsjön. Oftast med chips, öl, garv och snacks inblandat.

Jag har flera gånger tänkt ta tag i utgivningen av DinoFajten men det har alltid kommit käppar i hjulet. Oftast har just kostnadsfrågan varit en av anledningarna, men också tidsbrist och svårighet att hitta rätt samarbetspartners.

Gammal spelbar dummy när DinoFajten hette Dinoduellen


Nu verkar läget däremot vara mer gynnsamt. Efter lite efterforskningar så tycks det helt möjligt att trycka upp spelet i en mindre upplaga (200 ex) och jag har bestämt mig för att arbeta för det.

Feni Hagman har tidigare målat helt underbara teckningar som kommer fungera som spelets "karaktärskort". Min gamla vän Måns "Smuts" Svenson har också målat ett gäng teckningar som kommer fungera ypperligt som illustrationer till de "Händelsekort" som DinoFajten också består av.

Kollage Feni Hagmans illustrationer till DinoFajten 

Kollage Måns "Smuts" Svensons illustrationer till DinoFajten 

Jag har nu också en plan när det gäller upptrycket "från ax till limpa". Tidigare har jag tänkt trycka upp via Gamecrafter, i Kina, i Tyskland eller liknande, men har insett att kostnaderna då skjuter rejält i höjden framförallt pga tull- och fraktkostnader. Planen är nu att "plocka ihop" spelets olika komponenter från olika leverantörer då det faktiskt blir billigare och innebär att jag kan hålla ett lägre försäljningspris.

Mitt mål är att ha 200 ex av DinoFajten klar till försäljning lagom till julhandeln. Det är en tight tidsplan, men för första gången på länge ser det ut att vara möjligt.

Häng med på resan! Nu kör vi!
På FB-sidan kommer en kunna följa det löpande arbetet i detalj.

Så.
In, gilla och sprid FB-sidan vettja.